Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

4 січня 2024
10 хв. читати

Готуємося до НМТ з англійської

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Greetings майбутнім студентам, їх батькам та всім до цієї теми небайдужим! Ми вже мали нагоду з вами розібрати теми: як успішно скласти ЄВІ-2024, як підготуватися до ДПА з англійської мови 9 клас то ж настав час поговорити про Національний мультипредметний тест (НМТ), а саме НМТ англійська мова!

Не будемо гаяти час! Let’s go до справи!

Що таке НМТ англійська мова

На зміну знайомому всім ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання), цього року випускників чекає Національний мультипредметний тест (НМТ). Тест має обов’язкову частину, до якої відноситься перевірка знань з української мови, математики та історії, й факультативну, ту яку складатимуть учні, якім цей предмет важливий для вступу до Вищого навчального закладу. Як ви здогадалися, мається на увазі перевірка знань рівня володіння іноземною мовою, й зокрема англійська мова НМТ.

Звертаємо вашу увагу на те, що НМТ англійська не передбачає перевірки знань з аудіювання та письма. На випускника чекають 32 завдання, й відповідно стільки ж він може набрати балів.
 • Використання англійської (Use of English) - 10 завдань
 • Читання (Reading) - 22 завдань

180 хвилин має випускник на складання НМТ, при цьому він самостійно розподіляє час між блоками тесту.

Читай також

Відносні займенники в англійській

Структура англійська мова НМТ

Щоб успішно скласти тест, учень має володіти рівнем англійської на рівні В1-В2. Набагато легше здають тести ті, хто добре обізнаний із структурою НМТ з англійської мови попередніх років та не раз зробив пробне нмт з англійської мови.

Відповідно до наявного контенту можна говорити про такі складові завдань:

 • Завдання на надання правильної відповіді - matching  (5 питань)
 • Завдання з множинним вибором - multiple choice (11 питань)
 • Завдань на заповнення пустих місць - gap fill (16 питань)

Виконання завдань в блоці «Читання» дозволяє визначити рівень володіння граматикою та словарний запас майбутнього абітурієнта.

Будьте готові до того, що в блоці «Володіння англійською» доведеться багатот попрацювати з граматичними конструкціями (обрати правильну форму, знання фразових дієслів, нюансів вживання тієї чи іншої частини мови).

Must have при підготовки до НМТ англійська мова

Підготовка до НМТ з англійської мови передбачає зосередження уваги на кількох ключових аспектах.

Визначте свій рівень англійської мови. Це першочергове завдання! Це можна зробити як самостійно онлайн, так й з досвідченим тічером.

Граматика та лексика: Знання основних граматичних правил, часів, структури речень, а також багатий словниковий запас є фундаментальними для успішного складання тесту. Ви або знаєте граматики, або ні. На одній лише інтуїції НМТ англійська не скласти.

Читання: Розуміння прочитаного є одним з основних компонентів тесту. Важливо вміти швидко й ґрунтовно аналізувати текст, розуміти ідіоми, сталі вирази та конструкції.

Граматика на рівень B1 передбачає впевнені знання:

 • Часи дієслів:

Простий теперішній (Simple Present): "She reads a book every night."

Тривалий теперішній (Present Continuous): "I am studying English right now."

Простий минулий (Simple Past): "They visited Paris last year."

Тривалий минулий (Past Continuous): "He was watching TV when I called."

Простий майбутній (Simple Future): "We will go to the cinema tomorrow."

Тривалий майбутній (Future Continuous): "This time next week, I will be flying to Rome."

Доконаний теперішній (Present Perfect): "She has finished her work."

Доконаний минулий (Past Perfect): "They had left before the movie started."

Доконано-тривалий теперішній (Present Perfect Continuous): "I have been reading this book for two hours."

 • Умовні речення:

Zero Conditional: "If you heat ice, it melts."

First Conditional: "If it rains, we will stay at home."

Second Conditional: "If I won the lottery, I would travel the world."

Third Conditional: "If I had studied harder, I would have passed the exam."

 • Модальні дієслова:

Can (здатність): "She can speak four languages."

Could (можливість у минулому): "He could play the guitar when he was young."

Must (необхідність): "You must wear a seatbelt."

Should (порада): "You should see a doctor."

May (дозвіл): "May I open the window?"

Might (можливість): "It might rain later."

 • Пасивний залог:

"The book was written by George Orwell."

 • Пряма та непряма мова:

Пряма: She said, "I am tired."

Непряма: She said that she was tired.

 • Ступені порівняння прикметників та прислівників:

Порівняльний ступінь: "She is taller than her brother."

Найвищий ступінь: "He is the tallest student in the class."

 • Артиклі:

Неозначений (a, an): "I saw a dog in the park."

Означений (the): "The dog was very friendly."

 • Займенники:

Особові: "He is my friend."

Присвійні: "This is her book."

Вказівні: "That is my house."

Запитальні: "Whose bag is this?"

 • Словотвір:

Префікси: Unhappy (нещасливий)

Суфікси: Quickly (швидко)

 • Відмінювання дієслів (Irregular verbs):

Go – Went – Gone

Граматика на рівень B2 передбачає впевнені знання:

 • Усі часи та нюанси вживання:

Минулий доконано-тривалий (Past Perfect Continuous): "She had been waiting for two hours when he finally arrived."

Майбутній доконаний (Future Perfect): "By next year, I will have completed my degree."

Майбутній доконано-тривалий (Future Perfect Continuous): "By the time we meet, I will have been working here for three years."

 • Умовні речення (усі типи, включаючи змішані):

Mixed Conditional: "If I had known you were coming, I would be there."

 • Модальні дієслова у різних формах:

"He must be tired after the long journey."

 • Пасивний залог у різних часах:

Future Passive: "The new mall will be opened next year."

 • Пряма та непряма мова (складніше перетворення):

"He said, 'I will come tomorrow.'" -> "He said that he would come the next day."

 • Складні структури речень, включаючи залежні додаткові та відносні складні речення:

"The book, which she read last night, was fascinating."

 • Складні фразові вирази та ідіоми:

"He has been on cloud nine since he got the job."

 • Розширений словниковий запас, включаючи синоніми та антоніми:

"The movie was not only thrilling but also quite gripping."

 • Узгодження часів у складних реченнях:

"She said she had been studying English for five years."

 • Суб'єктивні форми (Subjunctives) для вираження побажань, порад, гіпотетичних ситуацій:

"I suggest that he apply for the job."

Типові помилки

Зверніть увагу на наступні помилки, які трапляються під час складання НМТ з англійської мови:

 • Помилки у використанні часів:

Помилка: "I have seen him yesterday." (неправильне використання Present Perfect зі словом, що вказує на минулий час)

Виправлення: "I saw him yesterday."

 • Неправильне вживання предлогів:

Помилка: "She is good in singing." (неправильний предлог)

Виправлення: "She is good at singing."

 • Помилки в структурі речення:

Помилка: "Because she was tired she was going home." (невірна пунктуація)

Виправлення: "Because she was tired, she was going home."

 • Помилки в артиклях:

Помилка: "She is a best teacher." (невірне використання неозначеного артикля зі словами у найвищому ступені порівняння)

Виправлення: "She is the best teacher."

 • Помилки в умовних реченнях:

Помилка: "If I would know, I would tell you." (невірна конструкція в умовному реченні)

Виправлення: "If I knew, I would tell you."

 • Неправильне використання модальних дієслів:

Помилка: "She must to go now." (неправильне використання "must" з "to")

Виправлення: "She must go now."

 • Лексичні помилки і недостатній словниковий запас:

Помилка: "He succeeded to win the match." (неправильне використання дієслова "succeed")

Виправлення: "He succeeded in winning the match."

 • Неправильне утворення питальних речень:

Помилка: "Why you did that?"

Виправлення: "Why did you do that?"

 • Плутанина в використанні дієслів "make" та "do":

Помилка: "I made my homework."

Виправлення: "I did my homework."

 • Помилки у вживанні множини іменників:

Помилка: "I have two childs."

Виправлення: "I have two children."

 • Неправильне утворення множини для іменників, що закінчуються на -y:

Помилка: "She has three ladys as her best friends."

Виправлення: "She has three ladies as her best friends."

 • Неправильне використання множини для іменників, які мають однакову форму у однині та множині:

Помилка: "She saw several sheeps in the field."

Виправлення: "She saw several sheep in the field."

 • Неправильне утворення множини для іменників з нерегулярною множиною:

Помилка: "He caught two fishes."

Виправлення: "He caught two fish." (або "fishes" у контексті різних видів риб)

 • Неправильне використання множини для злічуваних та незлічуваних іменників:

Помилка: "She gave me some advices."

Виправлення: "She gave me some advice."

 • Неправильне утворення множини для іменників, що закінчуються на -f або -fe:

Помилка: "He bought two knifes."

Виправлення: "He bought two knives."

Багато помилок робиться під час використання фразових дієслів (phrasal verbs). Тому зупинемось на цьому детальніше:

 • Неправильно: "He gave up his friend."

Виправлення: "He gave up smoking."

"To give up" означає припинити щось робити, зазвичай звичку або залежність.

 • Неправильно: "She ran out her patience."

Виправлення: "She ran out of patience."

"To run out of" означає вичерпати запас чогось.

 • Неправильно: "They came across with an interesting book."

Виправлення: "They came across an interesting book."

 "To come across" означає випадково знайти або зустріти.

 • Неправильно: "You should put on your shoes inside."

Виправлення: "You should take off your shoes inside."

"To put on" означає одягати, а "to take off" - знімати.

 • Неправильно: "He looked up to the information in the book."

Виправлення: "He looked up the information in the book."

"To look up" означає шукати інформацію, а "to look up to someone" - захоплюватися кимось.

 • Неправильно: "We need to figure out it."

Виправлення: "We need to figure it out."

Деякі фразові дієслова вимагають розміщення займенника між дієсловом і прийменником.

Підготовка до НМТ з англійської мови

Щоб уникнути помилок під час складання НМТ з англійської мови, можна використовувати кілька стратегій:

 • Регулярна практика:

Регулярно читайте, пишіть, слухайте і говоріть англійською. Це допомагає засвоїти граматичні структури та лексику.

 • Вивчення та повторення граматики:

Систематично вивчайте граматичні правила. Особливу увагу зверніть на ті аспекти, з якими у вас виникають труднощі.

 • Виконання практичних завдань та тестів:

Регулярно розв'язуйте завдання в форматі НМТ. Це допоможе вам звикнути до структури і типів завдань тесту.

 • Використання додаткових матеріалів для вивчення:

Користуйтеся навчальними посібниками, онлайн-ресурсами, мобільними додатками для вивчення англійської мови.

 • Відпрацювання часового менеджменту:

Тренуйтеся виконувати завдання в обмежений час, щоб навчитися ефективно керувати своїм часом під час тесту.

 • Звертання за допомогою до тічерів:

Якщо є труднощі з певними аспектами мови, не соромтеся звертатися за допомогою до вчителів або репетиторів. Наприклад, саме зараз ви можете зареєструватися на бескоштовний урок онлайн до тічера Englishdom.

Корисні ресурси

Зберігайте та використовуйте!

 • Englishdom YouTube – просто про зовсім не просту граматику.

 • ED Words – дозволить суттєво прокачати вокабулярій випускника. З цим мобільним додатком, можна вчити від 10 слів на день.

 • Britishcouncil – корисний контент з можливістю відпрацювання на практиці.
 • BBC – це не просто читання текстів, а вдосконалення граматики, розуміння вживання слів та конструкцій у контексті.

Пробний тест НМТ з англійської мови

Не відкладаємо на завтра, те що можна зробити зараз. Перед вами 10 питань, які покажуть рівень готовності до НМТ англійська:

147

Читай також

Американська система оцінювання в школах

Висновки

Guys, як завжди, ми намагалися уникнути будь-якої зайвої «води» та надати вам реальні та дієві поради для успішної здачі англійського НМТ. Й на останок, не менш важлива порада – починайте готуватися вже зараз, й тоді ваш успішний бал – гарантовано!

#Englishdom #надихаємовивчити