Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

31 липня 2023
8 хв. читати

Пунктуація в англійській мові: все про розділові знаки

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Greeting, ladies and gentlemen! Сьогодні ми детально розглянемо правила пунктуації англійської мови. Дізнаємося, які розділові знаки в англійській мові використовують під час письма, коли вони використовуються, а також розглянемо приклади речень.

Пунктуація в англійській мові, так само як і в українській, використовується для поділу речень, слів, передачі пауз та інтонацій.

Хоча правила використання розділових знаків англійської та української мови багато в чому збігаються, існують і свої важливі відмінності. Давайте познайомимося з ними ближче.

Розділові знаки наприкінці речення

До них належать крапка, знак питання та знак оклику.

Читай також

Іспит TOEFL: готуємося до здачі тесту

Крапка (period / full stop)

Коли використовується крапка?

 • Крапка використовується після більшості скорочень і абревіатур.

Mr. – містер;

Dr. – доктор;

Ave. – авеню, вулиця;

B.C. – до нашої ери.

 • Крапка ставиться в ініціалах імені

Згідно з правилами англійської мови, між скороченнями імен людей слід ставити пробіл, проте інколи пробіл (і крапки) опускаються для економії місця.

 1. E. B. Du Bois – William Edward Burghardt Du Bois;
 2. K. Jerome – Jerome Klapka Jerome.
 • Крапка використовується в десяткових дробах для відокремлення цілого числа від дробового.

0.25 – nought point two five или point two five;

67.25 – sixty seven point two five.

 • Для поділу великих і менших грошових одиниць однієї системи:
$10.75, €15.25.

А коли крапка не використовується?

 • У заголовках журналів та газет.

President Visits China – Президент відвідує Китай

Sunday's Bombing: Two Men Killed – Недільні вибухи: Двоє вбитих

 • Крапка також не використовується в назвах штатів.

Виключення — штат Колумбия D.C. (District Columbia), коли він стоїть після назви міста, яке входить до складу цього штату: Washington, D.C.

Знак оклику (exclamation point)

Знак оклику (або exclamation point англійською) використовується після фрази і пропозиції для вираження емоційного забарвлення.

What a wonderful day! – Який чудовий день!

Help me, please! – Допоможіть мені, Будь ласка!

Знак питання (question mark)

Ми використовуємо знак запитання наприкінці питального речення, зокрема й прямої мови.

Do you hear what I say? – Ти чуєш, що я кажу?

It's a good news, isn't it? – Це гарна новина, чи не так?

"May I come in?", he asked. – «Можу я увійти?» — спитав він.

Розділові знаки в середині речення

Кома (comma)

Найбільша кількість правил пунктуації якраз пов'язана з цим знаком.

Коли ставляться коми в англійській мові?

 • Для розділення (і виділення) однорідних членів у реченні.

Кома, як правило, ставиться і перед останнім із них, навіть якщо перед ним стоїть сполучник «and»:

We have bought cabbage, watermelon, and some bananas. – Ми купили капусту, кавун і кілька бананів.

Unfortunately, he didn't know how to solve that problem. – На жаль, він не знав, як вирішити ту проблему.

If necessary, I'll write a more detailed report. – За необхідності я складу більш докладний звіт.
 • Для поділу частин складносурядного речення, у якому присутні сполучники «and», «but», «or».

I dictated the text, but she didn't write it down correctly. – Я продиктував текст, але вона не записала його правильно.

Kate went to do some shopping for the party, and I stayed at home to clean up a bit. – Кейт пішла по покупки для вечірки, а я залишився вдома, щоб трохи прибратися.

 • Для відокремлення дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

The rain having stopped, we went for a walk. – Дощ зупинився, ми пішли на прогулянку.

Being tired after a long day at work, he wanted to sleep. – Будучи втомленим після довгого робочого дня, він хотів спати.

 • Для виділення прямої мови.

'I don’t know,' she said.

'Why,' he asked, 'have I offended you again?'

«Я не знаю» — сказала вона.

«Чому, — спитав він, — я знову тебе образив?».

 • Кома використовується, якщо речення починається зі вставних слів, таких як «well», «yes», «now», «anyway», «so».

Якщо останні 3 слова використовуються у значенні сполучників у реченні, то кома потрібна. 

Well, I don't think that you are correct this time. – Ну, думаю, що на цей раз ти не маєш рацію.

Now, she quite disagreed with my suggestion. – Отже, вона зовсім не погодилась з моєю пропозицією.

 • Для виокремлення звернення.

Mom, where is my T-shirt? – Мам, де моя футболка?

Please, Jack, don't forget to call your grandma. – Будь ласка, Джеку, не забудь зателефонувати своїй бабусі.

 • При написанні дат, після дня місяця та після року.
He was born on the 20th of July, 1992. – Він народився 20 липня 1992 року.
 • Після звернення на початку листа.
Dear Mr. Rogers, we've received your letter. – Дорогий містере Роджерс, ми отримали Ваш лист.
 • Наприкінці листа перед підписом також ставиться кома.
Sincerely yours, Robert Smith. – З повагою, Роберт Сміт.

Коли кома не ставиться?

 • Якщо підрядній частині складнопідрядного речення передує головна.

Take some rest if you are tired. – Відпочинь, якщо ти втомився.

Call me when you're home. – Зателефонуй мені, коли будеш вдома.

 • Перед сполучником «що» (that) у складнопідрядних реченнях і непрямій мові.
We also noticed that the prices were going up. – Ми також помітили, що ціни зростають.
 • У міських адресах.
115 Oxford Street.
 • При позначенні сторінок, року.
Page 15 / in the year 1986.

Лапки (quotation marks)

Англійські лапки використовуються:

 • Для передачі прямої мови та цитат.
He said, "I am leaving tomorrow morning." – Він сказав: «Я їду завтра вранці».
 • Якщо в середині цитати або прямої мови потрібно ввести іншу цитату або фразу, то використовуються одинарні лапки.
"Never say 'I can’t do that'," my father said. – «Ніколи не кажи: «Я не можу зробити цього» — сказав мій бітько.
 • У назвах статей, оповідань, повістей, віршів тощо.
"The secret life of Walter Mitty" is his favorite story. – «Таємне життя Волтера Мітті» — його улюблене оповідання.
 • Для переносного значення слів у реченні.
Yesterday I had a phone call from my "best friend" Mark. – Учора мені зателефонував мій «найкращий друг» Марк.

Дужки (parentheses)

Дужки використовуються для включення пояснень і уточнень.

He finally answered (after taking five minutes to think), that he did not understand the question. – Він нарешті відповів (після 5 хвилин роздумів), що не зрозумів запитання.

Зазвичай кома ставиться після дужок, окрім випадків, коли вона явно відноситься до їхнього змісту.

Крапка з комою (semicolon) 

Крапка з комою використовується для розділення двох повних речень, які пов'язані між собою за змістом.

I went to the play; my cousin was the main actor. – Я пішов на виставу; мій кузен був головним актором.

Крапка з комою здебільшого використовується формальних документах або в художній літературі.

Квадратні дужки (brackets)

Такі дужки використовуються в газетах, книжках, наукових роботах для додавання авторських пояснень і коментарів у цитати.

He [the teacher] didn't know the truth about Matt's situation. – Він (учитель) не знав правди про становище Метта.

Апостроф (apostrophe)

Апостроф в англійській мові використовується для створення Possessive Case (присвійної форми).

This is Mily's cat. – Це кіт Міли.

That is the television's remote control. – Це пульт від телевізора.

Також використовується в скороченій формі слів.

I'd better go now. – Мені краще піти зараз.

Don't be afraid. You’re here with me. – Не бійся. Ти тут зі мною.

Тире (dash)

Тире (або англійською dash) використовується для виділення, підкреслення та підбиття підсумків.

He is afraid of two things — spiders and senior prom. – Він боїться двох речей: павуків і вечора випускників.

Thousands of children — like the girl in this photograph — have been left homeless. – Тисячі дітей, як дівчинка на цій фотографії, залишилися без даху над головою.

Дефіс (hyphen)

Дефіс необхідний для з'єднання слів в одне складене поняття.

a T-shirt – футболка;

an ex-girlfriend – колишня дівчина;

mid-July – середина липня;

father-in-law – тесть/свекор.

Читай також

Коронація Карла III – знакова подія 21 століття

Підсумки

Звичайно, це не всі нюанси, пов'язані з пунктуацією в англійській мові, але ми постаралися вибрати для вас найважливіші.

І запам'ятайте, що невдало поставлена кома може повністю змінити весь сенс вашого речення.

Вивчайте правила англійської пунктуації разом з Englishdom вдома, у відпустці чи за роботою. Наша школа англійської мови формує навички для успішного спілкування. Забудьте про "мовний бар'єр" - англійська відкриває двері до нових горизонтів та досягнень!

Велика і дружня родина Englishdom