Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

19 грудня 2023
10 хв. читати

Як писати есе англійською - приклади англійського есе

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

  • Граматика
  • Словниковий запас
  • Читання
  • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Що за звір такий "есе" і, як із ним боротися? Безумовно, найкраще його приручити. Пропонуємо разом тут і зараз розкласти все по поличках і розібратися, як писати есе англійською мовою. Найчастіше, успішно написане есе може надати чимало можливостей на шляху до реалізації нас самих, а разом з тим і втілення наших заповітних бажань і цілей.

Що таке есе на англійській мові

Есе англійською - це різновид творчої роботи, що має довільну композицію і розкриває думку автора на ту чи іншу проблему соціального, культурного або історичного плану. Це не твір з англійської, стаття, реферат або будь-який інший твір творчого жанру. Есе гордо займає окрему ланку в світі публіцистики. Давайте порівняємо його зі статтею, твором з англійської мови та рефератом. Щоб краще розібратися, що таке есе і, чому його не можна назвати статтею, рефератом тощо.

Есе дуже схоже з твором-міркуванням, однак, основна відмінність цих жанрів у меті написання есе - твір англійською мовою завжди має висновок, а есе лише спонукає читача замислитися і зробити власний. В есе автор лише розмірковує, піднімає актуальні теми, але не робить заключний висновок, на відміну від твору. Стаття справді дуже схожа на есе, адже немає певної структури, є актуальна тематика. Однак, стаття є витвором журналістики, на відміну від есе. Саме цей фактор і робить статтю єдиною та неповторною у світі публіцистичного жанру. І щоб у вас не залишилося ані найменшого бажання порівнювати есе з рефератом, давайте розглянемо останні відмінності. Насамперед, реферат більший за обсягом - близько 5 сторінок, у той час, як есе займає найчастіше 1,5 - 2 сторінки. Також, в есе розповідь іде від імені автора, а реферат являє собою доповідь на чітко визначену тему.

Читай також

Розповідь про себе на співбесіді

Де знадобиться есе на англійській мові

Однак, це не всі моменти, де може стати в пригоді есе. Не секрет, що написання есе розвиває уяву, допомагає опанувати навички аналітичного мислення.

Висновок: хочете розвиватися - пишіть есе. Воно посідає вкрай важливу роль у школі, в університеті та навіть на роботі. Дуже важливо навчитися розуміти, як писати есе англійською мовою, щоб ще зі шкільних років впевнено йти до успіху.

Види есе

Існує 3 види есе на англійській мові:

  • For & Against Essays ("За і Проти").
  • Points to consider ("Проблема і рішення").
  • Opinion Essays ("Особлива думка").

For & Against Essays

Есе "За і Проти" - у даному типі есе основним завданням стоїть розглянути дві існуючі точки зору. Важливо об'єктивно оцінити обидві позиції та висловити своє розуміння кожної зі сторін.

Структура:
1) Вступ (тут важливо охарактеризувати тему, про яку йтиметься, не висловлюючи свою власну думку).
2) Основна частина (тут важливо висловити свою думку про проблему, навести приклади і докази).
3) Висновок (у цьому розділі ви підбиваєте підсумки і підсумовуєте все перераховане вище. Пам'ятайте, що в цьому типі есе конкретний висновок робити не слід, можна лише розподілити на дві чаші вагою всі аргументи).

Слова I think, I believe, In my opinion, etc. можна вживати лише у висновку, де ви висловлюєте свою позицію.

Корисні фрази:

При розгляді точок зору (початок есе):
firstly - по-перше
in the first place - на першому місці
to begin with - почнемо з
secondly - по-друге
finally - зрештою
Щоб вказати переваги:
another - інше
an additional advantage of... is... - додаткова перевага чогось є
the main advantage of... is... - додаткова перевага чогось є
Щоб указати на недоліки:
a further - наступний
a major disadvantage / drawback of... - основний недолік
the greatest / most serious / first disadvantage - основний недолік
another negative side of... - інший негативний бік цього... - інший негативний бік цього...
Щоб представити кожну точку зору:
one point / argument in favour of... - один аргумент на користь...
one point / argument against ... - один аргумент проти...
it could be argued that... - існують суперечки, що...
При міркуванні:
moreover - більше того
in addition - на додачу
furthermore - крім того
besides - крім
apart from - крім
as well as - так само, як
also - також
both - обидва
there is another side to the question... - є інша сторона цього питання...
Для того, щоб висловити контраст
however - однак
on the other hand - з іншого боку
still - ще
yet - ще
but - але
nevertheless - тим не менш
it may be said / claimed that - кажуть, що...
although - хоча
while - у той час, як...
despite / in spite of - незважаючи на...

Opinion Essays

"Особлива думка" - у цьому типі есе важливо висловити свою позицію щодо тієї чи іншої проблеми. Важливо наводити приклади, аргументи на користь вашої думки, а також висловлювати свою позицію досить прозоро.

Структура:
1) Вступ (тут важливо вказати питання, яке розглядатиметься, а також вашу позицію щодо нього).
2) Основна частина (важливо вказати думки, протилежні вашій, пояснити, чому вони мають право на існування, а також навести аргументи на користь вашої думки).
3) Висновок (у цьому розділі ви ще раз висловлюєте свою точку зору іншими словами).

Корисні фрази:

Для того, щоб висловити власну думку:
to my mind,... - моя думка
in my opinion / view... - я вважаю...
I firmly believe... - я твердо впевнений...
I am (not) convinced that... - я не впевнений, що...
I (definitely) feel / think that... - я безумовно вважаю, що...
it seems / appears to me... - схоже на те, що...

Points to consider essays

Есе "Проблема та рішення" пишеться у формальному стилі. Важливо поставити проблему, потім розглянути шляхи її вирішення.

Структура:
1) Вступ (тут ви заявляєте про проблему).
2) Основна частина (важливо показати можливі шляхи вирішення проблеми та її наслідки).
3) Висновок (у цьому розділі ви висловлюєте свою власну думку щодо розв'язання проблеми).

Корисні фрази:

Щоб пояснити ситуацію:
because - тому що
due to (the fact that) - завдяки чомусь
the reason is that - причина в тому, що
thus - таким чином
consequently - у результаті
so that... - таким чином
in order to... - для того, щоб
with the purpose of - з метою
intention of (+ing) - з наміром
Щоб висловити ймовірність:
it can / could / may / might / might be... - можливо...
it is possible - можливо
unlikely - навряд чи
foreseeable - передбачувано
certain that... - упевнений, що...
the likelihood - ймовірність

Лексика та граматика есе на англійській мові з перекладом:
It’s generally believed that … Прийнято вірити, що...
Secondly, many people claim that … По-друге, багато хто заявляє, що...
An advantage, of… is … Перевага цього в тому, що...
On the other hand, it is often claimed that… З іншого боку, завжди заявляють, що... 
In addition most people would agree that the most serious disadvantage of… is… До того ж, багато хто погодиться, що найсерйознішим недоліком є... 
Furthermore, it is generally believed that… Понад те, заведено вважати, що... 
Taking everything into consideration… Беручи до уваги... 
Although, it must be said that there is no absolute answer to the question of… Проте, слід сказати, що немає однозначної відповіді на це питання. ...
Thus, no one can deny or raise an objection against the fact that … Таким чином, ніхто не може заперечувати або висловлювати заперечення проти факту, що... 
In the first place, it is my belief that … Насамперед, я вірю, що... 
Secondly, what is more efficient… По-друге, що є раціональнішим... 
This can be clearly shown by the fact that … Це може чітко показати той факт, що... 
In contrast, it must be admitted that … На відміну від цього, можна додати, що...
Taking everything in account, it must be said that … Беручи все до уваги, слід сказати, що... 
People should focus their attention on ways to overcome the problem of … Людям слід зосередитися на шляхах розв'язання проблеми... 
As the result… Внаслідок цього... 
Secondly, the alternative way to solve the problem of … would be … По-друге, альтернативним розв'язанням проблеми буде... 
One final suggestion, which would help enormously, is to … Одне фінальне рішення, що неодмінно допоможе... 
To sum up, there are several measures which could be taken to improve… Підсумувавши, є кілька заходів, яких слід вжити...

Як писати есе англійською мовою - правила 

Дотримуйтеся структури. Не забувайте користуватися чернеткою. Робіть собі позначки, окресліть план написання есе англійською, накидайте список усіх аргументів перш, ніж почати писати. Важливо бути у всеозброєнні і бути готовим до будь-якої теми.

Найкраще готуватися до написання англійського есе заздалегідь, і писати їх чим більше, тим краще. Таким чином, яка б тема вам не трапилася, ви зможете її розвинути на основі тих знань і досвіду, які отримали під час підготовки.

Есе може бути ідеальним за змістом, однак, якщо воно міститиме граматичні помилки, все пропало. Обов'язково не забудьте перевірити свою роботу після написання. Бажано зробити це двічі. Спочатку з самого початку до кінця, а потім у зворотному порядку прочитати всю роботу. Роботу варто читати у зворотному порядку для виявлення помилок у словах.

Обов'язково дотримуйтесь стилю одного з трьох типів есе у всій роботі. В есе важливо дотримуватися конкретики, але не слід робити його занадто коротким. Найчастіше есе складається зі 180-320 слів, залежно від мети написання. Не забувайте про linking words. Вони показують грамотність автора. Користуйтеся цитатами, які підтвердять ту чи іншу думку.

Важливо! Кількість слів в есе з англійської зазвичай коливається від 180 до 320 слів.

Можемо зробити висновок, есе - не так страшно, як може здатися на перший погляд. Головне - підготовка. Навіть прочитавши всього лише цю статтю, Ви вже опануєте достатню інформацію, щоб розуміти, як писати есе англійською. Справа за малим - практика. Пишіть якомога більше есе, надихайтеся, щоб написати есе з англійської на тему незнайому для вас, чи то порятунок тварин, чи то тенденції світового мистецтва.

Читай також

Правила читання в англійській мові

Англійська по Скайпу - підготовка до есе

Якщо все ж таки сумніваєтеся в тому, що вдасться ідеально підготуватися самостійно - рекомендуємо вам спробувати індивідуальне навчання онлайн в нашій школі англійської мови "Englishdom".

Викладачі Englishdom неодноразово готували студентів до написання есе і не тільки. Наші студенти показують блискучі результати, за що хотіли б їм подякувати. Для того, щоб переконатися у високій якості навчання в Englishdom можете для початку зареєструватися на нашому сайті і спробувати тренувати свої знання, розширювати словниковий запас за допомогою абсолютно безкоштовного контенту. Ми націлені на знання наших студентів, тому ви можете навчатися з нами навіть безкоштовно.

Велика і дружна сім'я Englishdom