Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

20 січня 2023
6 хв. читати

Різниця між wage, salary, income, revenue

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hello, folks! Дуже часто в процесі навчання ми зіштовхуємось з такою ситуацією, коли два слова мають один і той самий переклад українською, але різні за значенням. Наприклад, wage і salary, income і revenue. Учнів це ставить у глухий кут і їм складно розібратися, яке ж слово більше підійде в реченні. У цій статті ми розберемо використання цих слів, вирази з ними та приклади. Поїхали!

Почнемо з wage

Wage — зарплатня, заробітна плата робітника.

Визначення в кембриджському словнику звучить так: 

A particular amount of money that is paid, usually every week, to an employee, especially one who does work that needs physical skills or strength.

Певна сума грошей, яку виплачують, зазвичай щотижня, працівникові, особливо тому, хто виконує роботу, що вимагає фізичних навичок або сили.

An amount of money that is paid, usually every week, to an employee for their work.

Сума грошей, яку виплачують, як правило, щотижня працівникові за його роботу.

Wage — заробітна плата, яка виплачується щодня або щотижня з розрахунку відпрацьованих годин. Таку зарплату отримують робітники, які займаються фізичною працею: будівельники, вантажники, працівники закусочних тощо.

Plant workers protest against low wages.

Працівники заводу протестують проти низької заробітної плати.

The workers won wage advances.

Працівники домоглися підвищення заробітної плати.

He is the only wage earner in the family.

Він - єдиний годувальник у родині.

They have a part-time job and earn an hourly wage.

Вони працюють неповний робочий день і отримують погодинну заробітну плату.

Читай також

Скільки всього часів в англійській мові

Сталі вирази з wage:

 • wage negotiations - обговорення заробітної плати
 • an average wage - середня зарплатня
 • living wage - прожитковий мінімум
 • to pay a wage - платити зарплату
 • to get a wage - отримувати зарплату
 • a wage demand - вимога про підвищення зарплати
 • a wage rise - підвищення зарплати
 • a wage cut - зниження зарплати
 • a wage level - рівень зарплати
 • a weekly wage - щотижнева зарплата
 • an hourly wage - погодинна зарплата.

Тепер про salary

Salary — платня, оклад; заробітна плата службовця.

Визначення в кембриджському словнику:

A fixed amount of money agreed every year as pay for an employee, usually paid directly into his or her bank account every month.

Фіксована сума грошей узгоджена щорічно зі службовцем як оплата, зазвичай виплачується безпосередньо на його або її банківський рахунок щомісяця. 

Salary — це фіксована сума грошей, яку узгоджують щороку зі службовцем і переказують щомісяця на рахунок у банку. Salary не залежить від кількості відпрацьованих годин і обсягу виконуваної роботи.

The company has paid him a salary of $5 000 per month.

Компанія виплачувала йому зарплату в розмірі 5 000 доларів на місяць.

We earn a tidy salary.

Ми отримуємо непоганий оклад.

My brother is on a decent salary at the bank.

Мій брат отримує гідну зарплату в банку.

With my qualifications I can command a high salary.

З моєю кваліфікацією я можу отримувати високий оклад.

Отже, різниця між salary і wage полягає в тому, що wage виплачується, коли йдеться про фізичну працю, а salary - інтелектуальну.

Сюди можна віднести слово fee - гонорар, плата за послуги фахівця: юриста, лікаря, масажиста, тренера.

An amount of money paid for a particular piece of work or for a particular right or service.

Сума грошей виплачена за певну частину роботи або за певне право чи послугу.

His insurance covers the doctor's fee.

Його страховка покриває гонорар лікаря.

I couldn't afford to pay the lawyer's fees.

Я не міг дозволити собі оплатити гонорар адвоката.

Також fee - це плата (комісія) за певну послугу.

My bank collects fees on every single transaction.

Мій банк стягує комісію за кожну транзакцію.

Вирази з fee

 • an advisory fee - винагорода за консультацію
 • an entrance fee, an entry fee - плата за вхід
 • annual fees - річна винагорода
 • a sales fee - відсоток від продажів
 • a subscription fee - плата за підписку
 • a fee - за певну плату
 • to pay fees - нараховувати гонорар, сплачувати внески.

Income and revenue

Income – дохід, прибуток, надходження, заробіток

Визначення з кембриджського словника:

Money that is earned from doing work or received from investments.

Гроші, які зароблені від виконання роботи або отримані від інвестицій.

Income — дохід отриманий за виконання роботи (earned income) або отриманий від інвестицій, здачі житла, вкладених дивідендів (unearned income).

They do not work but they are wealthy. Where does their income come from?

Вони не працюють, але вони багаті. Звідки в них доходи?

Our investments generate income for us.

Наші інвестиції приносять нам прибуток.

They live beyond their income.

Вони живуть не по кишені.

Costs outran her income.

Витрати перевищили її доходи.

Вирази з income

 • a source of income - джерело доходу
 • additional income, extra income - додатковий дохід
 • family income - сімейний дохід
 • pre-tax income - дохід до вирахування податків
 • post-tax income - дохід після вирахування податків
 • income tax - прибутковий податок
 • retirement income - пенсійний дохід
 • to earn income, to have income
 • to receive income - отримувати дохід

І останнє слово на сьогодні – revenue.

Revenue — дохід, річний дохід компанії.

Визначення англійською говорить:

The income that a government or company receives regularly.

Дохід, який держава або компанія отримує регулярно.

Це постійний дохід, який отримує держава або компанія. До окремих людей це слово не застосовується.

My total income per year is way lower than yours.

Мій загальний річний дохід набагато нижчий, ніж ваш.

The revenue of our company has increased by 15% this year.

Дохід нашої компанії збільшився на 15% цього року.

This business should generate a lot of revenue.

Цей бізнес має принести великі доходи.

Government's revenue comes from taxes.

Державний дохід надходить із податків.

The factory lost revenue because of the strike by the workers.

Фабрика втратила дохід через страйк робітників.

Читай також

Як вивчити 3000 найуживаніших англійських слів

Підіб'ємо підсумки

Wage - щоденна або щомісячна оплата за виконану фізичну роботу.

Salary - договірна оплата службовця за рік, яка виплачується рівними частинами щомісяця.

Fee - плата за послуги фахівця.

Income - дохід людини, який вона отримує за виконану роботу та інвестиції.

Revenue - дохід компанії або держави.

Сподіваємося, що наша стаття допомогла вам розібратися в чому різниця між wage and salary, income and revenue, а також запам'ятати сталі вирази з цими словами.

Englishdom #надихаємовивчити