Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

26 січня 2023
10 хв. читати

Past Perfect Tense — минулий доконаний час

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Як ми знаємо, англійці люблять порядок у всьому, і англійська мова - не виняток. На їхню думку, у кожної дії має бути свій порядок. Для вираження всіх минулих дій ми використовуємо один час. Ми перераховуємо кілька подій, потім повертаємося до іншої події, яка сталася до всіх інших. Англієць же у своїй мові ніколи не потерпить такого «хаосу». Якщо він забув про важливу подію, яка відбулася до всіх інших, то він повідомить про неї у спеціально відведеному для цього часі під назвою Past Perfect. Про нього сьогодні й піде мова. C'mon!

Що таке Past Perfect

Past Perfect Tense — це минулий доконаний час. Його ми зазвичай використовуємо, щоб сказати про дію, яка закінчилася до або до якогось моменту в минулому.

Наприклад: Коли він прочитав книгу, він ліг спати.

Яка дія була першою? Спочатку він прочитав книжку, а потім ліг спати. Тобто на той час, як він пішов спати, він уже прочитав книжку. Щоб показати, що перша дія закінчилася до того, як відбулася друга, у першій частині речення потрібно використовувати Past Perfect — «When he had read the book, he went to bed». Іншими словами, ми використовуємо Past Perfect, щоб показати черговість дій, тобто, що одна дія в минулому відбулася перед іншою.

56

Читай також

Свята та традиції США

Як утворюється Past Perfect (формула + приклади)

 • Твердження. Присудок у Past Perfect складається з двох частин: допоміжного дієслова «had» і третьої форми основного дієслова (до правильного дієслова додаємо закінчення «-ed», а форму неправильного беремо з третьої колонки таблиці неправильних дієслів)..

 

I had come. – Я прийшов.

He had done. – Він зробив.

She had read. – Вона прочитала.

It had fallen. – Воно впало.

We had seen. – Ми бачили.

You had finished. – Ви закінчили.

They had gone. – Вони пішли.

 • Заперечення. У заперечному реченні між допоміжним дієсловом «had» та основним дієсловом з'являється частка «not».

I had not come. – Я не прийшов.

He had not done. – Він не зробив.

She had not read. – Вона не прочитала.

It had had fallen. – Воно не впало.

We had not seen. – Ми не бачили.

You had not finished. – Ви не закінчили. 

They had not gone. – Вони не пішли.

Як і в багатьох інших часах, у Past Perfect є скорочені форми, які використовуються в розмовній мові. У стверджувальному реченні «had» об'єднується із займенником, у заперечному - із часткою «not». Наприклад:

I’d come.

You’d finished.

I hadn’t come.

You hadn’t finished.

 • Запитання. Питальне речення починається з допоміжного дієслова «had», за яким слідує підмет і основне дієслово.

Had I come? – Я прийшов?

Had he done? –Він зробив?

Had she read? – Вона прочитала?

Had it fallen? – Воно впало?

Had we seen? – Ми бачили?

Had you finished? – Ви закінчили?

Had they gone? – Вони пішли?

Слова-маркери Past Perfect

Якщо в реченні є такі слова, то воно належить до Past Perfect Tense:

by – до;

hardly … when / no sooner … than – як тільки, ледь, не встиг я;

after - після;

earlier - раніше, before - до;

first - спершу;

when - коли;

just - щойно;

already - вже;

yet - вже, ще не.

Маркер

Приклад

Переклад

by

Unfortunately, most of audience hadn’t stayed by the end of the play.

На жаль, до кінця вистави більша частина аудиторії пішла.

hardly… when

Hardly had they crossed the road when the accident happened.

Тільки-но вони перейшли дорогу, як сталася аварія.

no sooner … than

No sooner than he had came in he heard congratulations and his friends gathered around him.

Щойно він увійшов, він почув привітання і друзі зібралися навколо нього.

after

After boy had done his hometask he went out to play football with his friends.

Після того як хлопчик зробив домашнє завдання, він пішов гуляти.

earlier

She knew how to cook a cake because she had made it earlier.

Вона знала, як спекти торт, тому що робила його раніше.

before

James easily won this game because he had played it many times before.

Джеймс легко зіграв у цю гру, оскільки до цього грав у неї багато разів.

first

First we had taken all our bags, then understood that we forgot our tickets on the table.

Спершу ми забрали речі, а потім зрозуміли, що забули квитки на столі.

when

John had sat to work when his boss called for him.

Джон сів за стіл попрацювати, коли начальник покликав його.

just

I just had sat to have lunch when my friend called me.

Я тільки сів пообідати, як мій друг подзвонив мені.

already

We had already bought a cake when Jill called us and told that she bought a cake too.

Ми вже купили торт, коли Джилл зателефонувала нам і сказала, що теж купила торт.

yet

I hadn’t served the table yet when the guests came.

Я ще не накрила на стіл, коли прийшли гості.

Приклад діалогу Past Perfect

Випадки вживання Past Perfect:

 • Past Perfect показує дію, що відбулася раніше за іншу дію або певний момент у минулому. Інша дія в минулому найчастіше позначається Past Simple, при цьому можуть використовуватися спеціальні слова: «by»  (до якогось часу / моменту), «after» (після того як), «before» (перед тим як, до того як), «when» (коли), «earlier» (раніше), «first» (спершу, спочатку).
Before Anna called her husband she had finished all the work. – Перш ніж Анна зателефонувала своєму чоловікові, вона закінчила всю роботу.

Nota bene: якщо дії поставлені в хронологічному порядку, то потрібно використовувати Past Simple:

Anna finished all work and called her husband. – Анна закінчила всю роботу і (потім) зателефонувала своєму чоловікові (хронологічний порядок).

 • Past Perfect пояснює причину: ми хочемо показати, що дія, виражена Past Perfect, стала причиною того, що відбулася інша дія.

He was hungry. He hadn’t eaten for eight hours. – Він був голодний. Він не їв вісім годин.

She couldn’t buy a new pair of shoes as she had lost her credit card. – Вона не могла купити нову пару туфель, бо загубила кредитну картку.

 • Past Perfect використовується після «if» в умовних реченнях третього типу (third conditional). Цей тип умовних показує жаль про минуле. Ми могли б щось зробити в минулому, якби виконали умову, але в теперішньому ми вже не можемо змінити ситуацію.

If I had known about your problem, I would have helped you. – Якби я знав про твою проблему, я б тобі допоміг.

If you had read the morning newspaper, you would have agreed with me. – Якби ти читав ранкову газету, ти б зі мною погодився.

 • Past Perfect використовується в конструкціях «hardly … when» та «no sooner … than». Ці конструкції показують, що одна дія відбулася одразу за іншою. Особливість у тому, що в них використовується зворотний порядок слів, як у запитанні. Українською мовою такі речення перекладаються за допомогою слів «як тільки ...», «не встиг я ...», «ледве я ...».

Hardly had the plane landed at the Miami airport, when it started to rain. – Ледве літак приземлився в аеропорту Маямі, як почався дощ.

No sooner had I chewed my sandwich than somebody knocked at the door. – Не встиг я прожувати свій сендвіч, як хтось постукав у двері.

 • Перелік дій у минулому, що відбулися до часу оповіді в цілому:
I finally caught Lucky and looked around. The nasty dog had scratched the furniture, had torn the wallpapers and had eaten my lunch on the table. – Я, нарешті, спіймав Лакі й озирнувся навколо. Мерзенний собака подряпав меблі, порвав шпалери і з'їв мій обід на столі.

Правила утворення Past Perfect Passive

Як і більшість часів, Past Perfect має пасивну конструкцію.

 • Твердження: підмет + had been + дієслово 3 форми + [by об'єкт].

The test had been finished by the end of the day. – Тест було завершено до кінця дня.

The picture had been painted by the Monday. – Картина була намальована до понеділка.

Заперечення: підмет + had + not + been + дієслово 3 форми + [by об'єкт].

The test had not been finished by the end of the day. – Тест не було завершено до кінця дня.

The bicycle had not been repaired by 2 o’clock. – Велосипед не був відремонтований до другої години.

Запитання: had + підмет + been + дієслово 3 форми + [by об'єкт]?

Had the questions been discussed before the exam? – Питання були обговорені до іспиту?

Had the picture been painted by the Monday? – Картина була намальована до понеділка?

Present Perfect vs Past Perfect

Дуже часто під час перекладу з української на англійську можна заплутатися у виборі правильного часу, адже вони обидва мають схожі риси. Давайте розглянемо таблицю, щоб позбутися сумнівів, у чому відмінності між Present Perfect і Past Perfect.

Вказує на те, що дія, виражена часом Present Perfect, завершилася до теперішнього моменту або в період теперішнього часу:

The shopping center has just opened. – Торговий центр щойно відкрився.

Вказує на те, що дія, виражена часом Past Perfect, відбулася раніше за іншу дію або певний момент у минулому:

We came to the office, but the administrator had already gone away. – Ми прийшли в офіс, а адміністратор уже пішов.

Показує, що дія відбулася в минулому, невідомо і неважливо коли саме, але результат її видно в сьогоденні:

He knows her name. They have already met. - Він знає її ім'я. Вони вже зустрічалися.

Показує, що дія відбулася в минулому і стала причиною, призвела до того, що відбулася інша дія в минулому:

My brother felt hungry. He had not eaten since yesterday. – Мій брат був голодний. Він не їв з учорашнього дня.

Nota bene: Рекомендуємо ще раз прочитати невеличку теорію та виконати завдання в нашому онлайн тренажері, щоб у вас більше ніколи не виникало сумнівів щодо використання Past Perfect.

Читай також

Рівень Advanced — рівень вільного володіння англійською C1

Висновок

Отже, сьогодні ми розглянули форми утворення стверджувальних, заперечних та питальних речень у Past Perfect, як в активному, так і в пасивному стані. Згадали на які маркери варто звертати увагу, та розібралися як не переплутати між собою Present Perfect та Past Perfect. Але найголовніше, що слід запам'ятати - поруч із Past Perfect має бути ще одна дія в минулому.

Пропонуємо ознайомитися з іншими часами англійської мови

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Future Simple

Future Continuous

Future Perfect

Future Perfect Continuous

Learn English easy and get skillful!

Велика та дружня родина Englishdom