Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

13 червня 2024
9 хв. читати

Відносні займенники в англійській

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Ми знаємо наш відносний займенник «який», міняємо його за родами та числами. А що являє собою відносний займенник в англійській (relative pronouns): «that», «which», «whose» - та ще загадка. But no worries! Зараз ми розкладемо по поличках усі relative pronouns правила.

Let's go!

Види займенників в англійській мові

Pronouns (займенники) в англійській мові — це слова, що використовуються замість іменників, щоб уникнути повторення іменника в реченні. Вони можуть вказувати на людей, тварин, речі або абстрактні поняття. Ось основні типи займенників в англійській :

 • Особові займенники (Personal Pronouns): вказують на певну особу або річ.
  - I (я)
  - You (ти, ви)
  - He (він)
  - She (вона)
  - It (воно)
  - We (ми)
  - They (вони)
 • Присвійні займенники (Possessive Pronouns): вказують на належність.
  - My (мій)
  - Your (твій, ваш)
  - His (його)
  - Her (її)
  - Its (його, її для неживих предметів або тварин)
  - Our (наш)
  - Their (їхній)
 • Зворотні займенники (Reflexive Pronouns): використовуються, коли дія спрямована на суб’єкта.
  - Myself (я сам)
  - Yourself (ти сам)
  - Himself (він сам)
  - Herself (вона сама)
  - Itself (воно саме)
  - Ourselves (ми самі)
  - Yourselves (ви самі)
  - Themselves (вони самі)
 • Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns): вказують на конкретні предмети.
  - This (це)
  - That (те)
  - These (ці)
  - Those (ті)
 • Відносні займенники (Relative Pronouns): вводять підрядні речення.
  - Who (хто, який)
  - Whom (кого, якого)
  - Whose (чий)
  - Which (який)
  - That (який, що)
 • Питальні займенники (Interrogative Pronouns): використовуються для запитань.
  - Who (хто)
  - Whom (кого)
  - Whose (чий)
  - Which (який)
  - What (що)
 • Неозначені займенники(Indefinite Pronouns): вказують на невизначену особу або річ.
  - Someone (хтось)
  - Anybody (будь-хто)
  - Everyone (всі)
  - Nobody (ніхто)
  - Something (щось)
  - Anything (будь-що)
  - Everything (все)
  - Nothing (нічого)

Це лише основні види займенників, але їх використання допомагає уникати повторення та робить мову більш природною та зручною для спілкування.

Читай також

Самостійне вивчення англійської мови

Відносні займенники (relative pronouns) 

Relative Pronouns (відносні займенники) в англійській мові використовуються для зв'язування частин речення та введення підрядних визначальних речень. Вони виконують подвійну функцію: вказують на іменник або займенник із головного речення та вводять підрядне речення, що уточнює або дає додаткову інформацію про цей іменник або займенник.

The woman who lives next door is a doctor.
Жінка, яка живе по сусідству, - лікарка.

The man whom you met yesterday is my uncle.
Чоловік, з яким ти зустрівся вчора, - мій дядько.

The boy whose bike was stolen is very sad.
Хлопчик, чий велосипед вкрали, дуже засмучений.

The book which I borrowed from the library is fascinating.
Книга, яку я взяв у бібліотеці, захоплива.

The car that I bought last week is already having problems.
Машина, яку я купив минулого тижня, уже має проблеми.

Відносні займенники допомагають з'єднати речення та надати їм смислової цілісності, забезпечуючи плавний перехід від одного твердження до іншого.

В англійській мові є низка відносних займенників: who, whom, which, whose, that, when, why і where. Й далі ми розглянемо relative pronouns українською.

Who, Which & That

Усі три займенники відносяться до іменника, проте, who застосовують тільки стосовно людей і іноді до домашніх тварин, яких рахують безпосередньою частиною сім’ї. В реченні цей займенник може бути або підметом, який виконує дію, або доповненням. Наприклад:

Erica is hanging out with a guy who is a journalist.
Еріка тусується з хлопцем, котрий працює журналістом.

Тут who виконує в реченні функцію суб’єкта, який сам виконує дію to be в Present Simple (предикат).

The fellow who she met last Friday was Thomas.
Парень, якого вона зустріла в минулу п’ятницю, був Томасом.

В другому реченні who відноситься до особистих займенників she і, відповідно, у даному випадку є доповненням у підрядному визначному.

Водночас займенник which вживають виключно з неживими предметами або тваринами.

It wasn't the same book which Mary bought yesterday.
Це не та ж сама книга, яку Мері купила вчора.

У першому прикладі which виконує роль доповнення, оскільки після нього слідує граматична основа — речення у вигляді власної назви та дієслова у Past Simple: Mary + bought.

The new novel, which will be based on a true story, will be on sale in October.
Новий роман, який буде заснований на реальних подіях, вийде в продаж у жовтні.

У другому представленому варіанті which сам вже є самостійним підметом з присудком у тимчасовій формі Future Simple Passive.

А ось займенник that виявився багатофункціональним та універсальним, тому що його сміливо можна використовувати замість which або who. Однак майте на увазі, що він більш характерний для розмовної англійської. Як і вищезгадані займенники, that в реченні також може виступати у вигляді об’єкту (варіант №1) або суб’єкту (варіант №2).

I’m still fond of the kitchen machine that you bought me last month.
Я все ще в захваті від кухонного комбайна, який ти мені купив минулого місяця.
You're not allowed to take things that don't belong to you.
Тобі не можна брати речі, котрі тобі не належать.

Також іноді можна опускати відносні займенники, якщо при цьому не змінюється смисл речення:

The song that Daniel chose was «My Obsession» by Sharon Goodman.
The song __ Daniel chose was «My Obsession» by Sharon Goodman.

Обидва приклади вірні, хоча другий варіант можна рахувати трохи менш формальним. У другому реченні геп, залишений пропущеним займенник, називається нульовим відносним займенником (zero relative/pronoun).

Whose & Whom

Два інших відносних займенника, які використовуються за для введення додаткового визначального, це whose (присвійна форма від who) і whom (доповнення від who). Займенник whose розпочинає підрядне речення, яке описує живий чи неживий предмет(формальна мова), згаданий у головному реченні:

Helen's getting married a man whose relatives seem to hate her (The relatives of the man Helen's getting married seem to hate her).
Хелен виходить заміж за чоловіка, чиї родичі, вочевидь, її терпіти не можуть.

Займенник whom відноситься, до іменника чи займенника, на відносний займенник також направлена і дія дієслова. Вживається в письмовій літературній мові, характерний для стилю ділової прози у різних її проявах.

John was an outstanding team leader whom we had known well and loved dearly.
Джон був видатним керівником групи, якого ми добре знали й гаряче любили.

Корпоративне навчання англійській мові в Englishdom: 

Which, Whom & Whose + прийменник

Якщо раптом ви зауважили, що в реченні окрім відносного займенника рядом стоїть займенник, не лякайтесь, вочевидь, ви наштовхнулися на літературні варіанти, які використовуються саме у письмовій мові. Розберемо декілько прикладів у таблиці:

 

  ЗАЙМЕННИК WHICH
 більш формально  менш формально
 Thomasin has never felt close to the commune in which she was born.  Thomasin has never felt close to the commune which she was born in.
ЗАЙМЕННИК WHOM / WHO
більш формально менш формально
There is only one human with whom I can communicate. There is only one human who I can communicate with.
ЗАЙМЕННИК WHOSE
більш формально менш формально
Jessica Smith, with whose beauty all members of the aristocracy were obsessed, was considered one of the powerful women of the 17th century. Jessica Smith, whose beauty all members of the aristocracy were obsessed with, was considered one of the powerful women of the 17th century.

Why, When & Where

Як би це не здавалося дивним, та why, when і where також є відносними займенниками, які вживаються замість прийменників on, for, at + which для милозвучності і не захаращеності речення.

I'm not aware of the reason why Homer is late today (I'm not aware of the reason for which Homer is late today).
Мені невідома причина, з якої Гомер сьогодні запізнився.
This is the day when Mia doesn't seem to be on top of the world (There is a day on which Mia doesn't seem to be on top of the world).
В цей день Міа, здається, не знаходиться на верху блаженства.
They know a cafe where the banana ice–cream is superb (They know a cafe at which the banana ice–cream is superb).
Вони знають кафе, де є чудове бананове морозиво.

NOTA BENE: Після займенники why, when і where у стверджувальному реченні прямий порядок слів: підмет, присудок і інші члени речення.

Who, Which, Whose, Whom, When, Where + (so)ever

Коли хочеться підкреслити відсутність рамок і обмежень при виборі однієї альтернативи із запропонованого списку, то сміливо можна використовувати who, which, whose, whom, when, where + (so)ever. Прислів’я so і ever як раз і передають значення «би не».

 

ЗАЙМЕННИК ПЕРЕКЛАД
whoever = whosoever хто б не/ котрий би не
whichever = whichsoever який завгодно/ який би не
whosever = whosesoever чий би не
whenever = whensoever коли б не
wherever = wheresoever де б не/ куди б не

NOTA BENE: Відносні займенники в англійській whosoever, whichsoever, whomsoever, whensoever, wheresoever характерні саме для літературно-книжкового стилю.

Поради

 • Не використовуйте слово what в якості відносного займенника.
 • Не використовуйте займенник who, коли маєте на увазі предмети і речі.
 • Звертайте увагу на правопис займенника which, не wich.
Читай також

Чи достатньо ви знаєте англійську мову, щоб показати колезі іноземцю місто?

Висновок

Яким би загадковим і туманним спершу не здавався граматичний матеріал, все стає простіше, коли інформація розбита на логічні блоки і підтверджена прикладами. Маємо надію, що стаття виявилася для вас корисною, і тепер ви без будь-яких проблем будете вживати в мовленні відносні займенники в англійській мові, точно знаючи, і саме головне, розуміючи, що саме треба поставити в тому чи іншому реченні.

Читайте також: частини мови

May unicorns help you on your way of studying! Believe in yourself! ...and unicorns.

Велика та дружня сім’я Englishdom