Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

3 лютого 2023
7 хв. читати

Суфікси в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

  • Граматика
  • Словниковий запас
  • Читання
  • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Англійське речення наче непрохідний ліс, звернули не туди, й, ось, вже заблукали серед незнайомих слів. Як же не потрапити в халепу та правильно визначити, яка перед вами частина мови? Суфікси вам на допомогу! Спеціально для вас ми підготували практичний матеріал, завдяки якому ви будете відрізняти ці загадкові частини мови. Розуміння ж значень найпоширеніших афіксів, допоможе у перекладі нових слів. Let's go!

Отже, під суфіксом ми маємо на увазі літеру або групу літер, яка, як правило, знаходиться в кінці слова. Завдяки цьому елементу відбуваються дивовижні метаморфози, так з первісного слова формується абсолютно нове, а іноді змінюється частина мови. Наприклад: дієслово to create (створювати), шляхом приєднання суфікса -or стає іменником creator (творець). Аналогічним способом будується прикметник, але цього разу ми обираємо суфікс -ive: creative (творчий).

Оскільки відпрацювання та створення вокабуляру - справа корисна, пропонуємо звернути увагу на три важливі особливості:

По-перше, іноді під час додавання суфіксу змінюється правопис кореня чи основи. Слово закінчується на голосну -y, а перед нею стоїть приголосна, -y замінюємо на -i. Наприклад:

  • дієслово to justify (виправдовувати) > прикметник justifiable (виправданий);
  • прикметник ugly (потворний) > іменник ugliness (потворність).

Також, якщо до слова з німою -e на кінці приєднується афікс, то ця голосна просто випадає. Наприклад:

  • дієслово to use (використовувати) > прикметник usable (практичний);
  • дієслово to adore (обожнювати) > прикметник adorable (чарівний).

NOTA BENE: Як й в усіх правилах англійської мови, й тут є свої винятки. Тому, коли виникають спірні питання, сміливо звертайтеся до словника.

По-друге, не всі суфікси можна додати до всіх коренів. Наприклад:

  • beauty (краса) + -ful > beautiful (прекрасний);
  • ugly (потворний) + -ness > ugliness (потворність).

А ось слів beautiness або ugliful ви не знайдете в словнику, бо їх не існує в англійській мові!

По-третє, деякі суфікси мають більше одного значення. Які жадібні! Усі ви знаєте, афікс -er використовується в порівняльному ступені: bright (яскравий) > brighter (яскравіший). Однак, цей самий суфікс означає й особу, яка проживає в якомусь певному місці: London (Лондон) > Londoner (житель Лондона).

Суфікси дієслів в англійській мові

Англійське дієслово, як й будь-яке дієслово, означає стан або дію об'єкта чи предмета. Суфікс дієслів досить невибагливий та має наступні значення: відбуватися, ставати, робити або створювати.

NOTA BENE: Багато дієслів із суфіксом -ize, також, можуть закінчуватися й на -ise. Наприклад: realize & realise (усвідомлювати) або patronize & patronise (піклуватися). Два варіанти мають місце, проте суфікс дієслова -ise вживатимуть британці. У той час як -ize використовують більше американці.

 
Суфікс Значення Приклади
ate

ставати

відбуватися

regulate ['regjəleɪt] - регулювати
eradicate [ɪ'rædɪkeɪt] - винищувати
enunciate [ɪ'nʌn(t)sɪeɪt] - викладати
repudiate [rɪ'pju:dɪeɪt] - відхиляти
evaporate [ɪ'væp(ə)reɪt] - випаровуватися
en

ставати

відбуватися

harden ['hɑ:d(ə)n] - тверднути
soften ['sɔf(ə)n] - пом'якшувати
enlighten [ɪn'laɪt(ə)n] - просвіщати
strengthen ['streŋθ(ə)n] - посилювати
loosen ['lu:s(ə)n] - послаблювати
ize / ise

ставати

відбуватися

civilise ['sɪv(ə)laɪz] - цивілізувати
humanize ['hju:mənaɪz] - пом'якшуватися
economise [ɪ'kɔnəmaɪz] - економити
utilize ['ju:tɪlaɪz] - витрачати
valorize ['væl(ə)raɪz] - підвищувати ціни
ify / fy робити
створювати
ставати
satisfy ['sætɪsfaɪ] - задовольняти
rectify ['rektɪfaɪ] - виправляти
terrify ['terɪfaɪ] - жахати
exemplify [ɪk'semplɪfaɪ] - ілюструвати
clarify ['klærɪfaɪ] - прояснити
Читай також

Топ 10 ідей для командоутворення(тімбілдингу) на різні варіанти бюджету

Суфікси прикметників в англійській мові

 
Прикметник - це частина мови, яка визначає іменник. До основних значень суфікса можна віднести таке: відсутність або наявність якості, характеристика, здатність, можливість тощо.
Суфікс Значення Приклади

able / ible

здатний

можливий

важливий

payable ['peɪəbl] - такий, що підлягає оплаті
edible ['edɪbl] - придатний у їжу
fashionable ['fæʃ(ə)nəbl] - світський

al

що відноситься до autumnal [ɔ:'tʌmn(ə)l] - осінній
accidental [æksɪ'dent(ə)l] - випадковий

ic / ical

що відноситься до metallic [mə'tælɪk] - металевий
Finnic ['fɪnɪk] - фінський

esque

що відноситься до стилю,

манери чи образу

arabesque [ærə'besk] - прикрашений
picturesque [pɪktʃ(ə)'resk] - мальовничий

ful

що має якість

що характеризує

masterful ['mɑ:stəf(ə)l] - свавільний
woeful ['wəuf(ə)l] - сумний

ious / ous

що має якість

що характеризує

cautious ['kɔ:ʃəs] - обережний
nervous ['nɜ:vəs] - нервовий

y

що має якість

що характеризує

sticky ['stɪkɪ] - клейкий
nerdy ['nɜ:dɪ] - занудний

ive

що має якість

що характеризує

palliative ['pælɪətɪv] - пом'якшувальний
corrective [kə'rektɪv] - виправний [kə'rektɪv] - виправний

ish

що має якість

що характеризує

деякою мірою

girlish ['gɜ:lɪʃ] - дівочий
snobbish ['snɔbɪʃ] - снобістський
pinkish ['pɪŋkɪʃ] - рожевий

less

відсутність якості
без чого-небудь

skinless ['skɪnləs] - без шкіри

childless ['tʃaɪldləs] - бездітний

Суфікси для утворення прислівників в англійській мові


Прислівник - незамінна частина мови, яка передає ознаку стану або дії переважно дієслова. Суфікс прислівників вирізняється скромністю та має лише три значення: спрямованість або напрямок, характеристика або ознака, відношення одного до іншого.
Суфікс Значення Приклади

ward(s)

напрямок backwards ['bækwədz] - назад
eastwards ['i:stwədz] - на схід
inward ['ɪnwəd] - всередину

ly

якість
ознака
decisively [dɪ'saɪsɪvlɪ] - рішуче
differently ['dɪf(ə)r(ə)ntlɪ] - інакше
justifiably ['dʒʌstɪfaɪəblɪ] - виправдано

wise

по відношенню до
відношення одного предмета
до іншого
edgewise ['edʒwaɪz] - вістрям
clockwise ['klɔkwaɪz] - за годинниковою
lengthwise ['leŋ(k)θwaɪz] - уздовж

У таблиці були прислівники, утворені від іменників. Наприклад: decision - decisively, east - eastwards. Та від прийменників: in - inward. Ще англійською часто зустрічається утворення прислівників від прикметників. Ці слова схожі за смисловим навантаженням, й відрізняються лише граматично. Прикметник належить до іменника, а прислівник - до дієслова. Ось кілька прикладів такого утворення:
In a _ way - якимось чином. Наприклад: smart (розумний) - прикметник. In a smart way (по-розумному) - прислівник). Тут суфікс не додається.
Elegant - елегантний, елегантна. Додаємо суфікс -ly - виходить elegantly (елегантно). Wise (мудрий) - wisely (мудро). Так, суфікс ly в англійській мові утворює прислівники від прикметників.
Є й винятки. Fast - швидкий, швидка, але слово fastly не використовується. Тут при переході в прислівник змінюється і корінь - виходить quickly.

Інші способи словотворення

Ми розібрали словотвір за допомогою додавання суфіксів.

Також нові слова можуть створюватися за допомогою префіксів: pre-, dis-, re- тощо.

Утворювати нові слова можна не тільки за допомогою суфікса чи префікса, а й  за допомогою декількох слів. Такий спосіб словотворення в англійській мові дуже поширений. Ось лише кілька прикладів: bedroom (ліжко + кімната = спальня), icebox (лід + ящик = льодовик), whitewash (білий + мити = вибілювати), policeman (поліція + людина = поліцейський). Навіть такі базові слова як nothing та everybody утворені за допомогою поєднання різних слів.

Подібним чином створюються абревіатури. Ми знаємо слово USA, й нам не обов'язково щоразу прописувати United States of America. Нам відома абревіатура GDP та більше не прописуємо gross domestic product.

Фразові дієслова - теж спосіб словотворення. До дієслова (наприклад, look, go, come) додаються прийменники (наприклад, up, around, away, for тощо). І виходить новий зміст. Збережіть собі  ТОП-100 фразових дієслів.

Читай також

Тести з англійської мови 4 клас

Висновок

Отже, ми розібрали найпоширеніші суфікси різних частин мови в англійський. Уявіть, що афікс - це ключ до розгадки значення слова. Як й в будь-якому детективі, іноді підказки видно неозброєним оком. А іноді, вони ж можуть збивати з пантелику чи вводити в оману.

У будь-якому випадку, пам’ятайте, що значення слів найкраще визначати шляхом розуміння контексту, в якому слова використовуються. Сподіваємося, що ця стаття була для вас корисною та пізнавальною.

Успіхів у вивченні англійської мови!

#надихаємовчити Englishdom