Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

23 січня 2024
11 хв. читати

Усі суфікси і префікси в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Для того, щоб досконало володіти англійською мовою, людина має регулярно поповнювати свій словниковий запас і розуміти правила граматики. При цьому багатство лексики визначається переважно різноманіттям варіантів словотворення в англійській. Суфікси в англійській мові - це один з варіантів, як швидко збагатити свій словниковий запас.

Незважаючи на те, що при формуванні нових слів ми використовуємо загальні принципи мови, в англійській є свої нюанси. Знаючи основні принципи та нюанси, людині буде набагато простіше вивчати мову - вона набагато вільніше та комфортніше почуватиметься під час спілкування з носіями мови.

Як з'являються нові слова в англійській мові

Словотворення являє собою формування нових слів з уже існуючих з урахуванням певних правил. В англійській мові існує багато варіантів утворення нових слів, але ми хочемо зупинитися на найпоширеніших:

1. Словоскладання - тут усе максимально просто. Щоб створити нове слово, достатньо скласти два наявні слова. Коли ви знаєте, що позначають слова окремо, ви з легкістю зрозумієте сенс сформованого слова, оскільки воно об'єднує значення двох слів, що використовуються. Наприклад, слово "багаття" (a fire) і слово "місце" (a place) дають змогу утворити нове слово - "камін" (a fireplace).

2. Конверсія - передбачає збереження форми написання та вимови новоствореного слова, яке переходить до іншої частини мови. І хоча слово змінює своє значення, воно залишається близьким за змістом до своєї первісної форми. Наприклад:

 • прикметник переходить у дієслово: green → to green (зелений → озеленяти);
 • іменник переходить у дієслово: an iron → to iron (праска → прасувати, прасувати);
 • дієслово переходить в іменник: to drink → a drink (пити → напій).

3. Скорочення. Наприклад, як визначення словосполучення "наукова фантастика" в англійській використовується таке скорочення: "sci-fi" (у повній версії - science fiction). І, звісно, всім відома абревіатура "USA" (США) походить від словосполучення "United States of America" (Сполучені Штати Америки).

4. Афіксація - префікси і суфікси в англійській мові передбачають створення слів шляхом їх написання з додаванням префіксів і суфіксів. При цьому префікси додають на початку слова, суфікси - наприкінці. Наприклад, якщо до слова "to agree" (згода) додати префікс "dis", то вийде слово "to disagree" (незгода). Якщо до слова "life" (життя) додати суфікс "less", то вийде слово "lifeless" (безжиттєвий). Ось тут ми якраз-таки додаємо суфікси та префікси в англійській мові.

Детальніше про це ми писали у статті: Усі способи словотворення в англійській

Суфікси і префікси в англійській мові несуть певне змістове навантаження. Знаючи функцію певного префікса/суфікса, можна інтуїтивно зрозуміти значення слова, утвореного за їхньою допомогою. Про це важливо пам'ятати під час формування нових слів.

Читай також

Що є в Україні, чого немає в США

Префікси в англійській мові

Частіше за все префікси англійської мови не змінюють значення слова радикально, а лише доповнюють його. Наприклад, дієслово "to turn" (повертати) після додавання приставки "re" змінює своє значення, і ми отримуємо "to return" (повертатися). Якщо до дієслова "to build" (будувати) додати ту саму префікс "re", то ми отримаємо слово "to rebuild", яке вже означає (перебудовувати).

Найчастіше при додаванні префіксів слова залишаються тими самими частинами мови. Однак в англійській мові є винятки з правил. Наприклад, якщо використовувати префікси "em" і "en", які переводять частини мови в дієслова. Наприклад, іменник "a bank" (насип) із префіксом "em" набуде форми дієслова "to embank" (захищати насипом або валом, огороджувати). Якщо до прикметника "large" (великий) додати префікс "en", то ми отримаємо дієслово "to enlarge" (збільшувати).

Крім найпоширеніших префіксів орицания, які активно використовуються в англійській мові (de, en, em, re, dis, a, in, non та інших), існують два префікси, які викликають особливий інтерес. Йдеться про префікси "counter" (контр), contra (контра) та "anti" (анти), які мають значення "проти". Наприклад, додаючи до слова "to act" (діяти) префікс "counter", ми отримаємо слово "to counteract", що означає протидіяти. Додавши до слова "a virus" (вірус) префікс "anti", ми отримаємо "an antivirus" - слово, яке має протилежне значення - антивірус.

В англійській є префікси, які також використовуються в інших мовах. Обумовлено це тим, що багато мов світу запозичують слова з інших мов і "універсального" джерела для всіх мов - латини. До таких префіксів належать такі:

 • auto (авто) - automatic (автоматичний), autobiography (автобіографія);
 • inter (між) - international (міжнародний);
 • para (поруч) - paramedic (фельдшер);
 • co (зі) - to cooperate (співпрацювати);
 • multi (багато) - multi-storey (багатоповерховий);
 • trans (транс) - transnational (транснаціональний);
 • super (понад, супер) - supernatural (надприродне), supermarket (супермаркет);
 • uni (уні або одне) - universal (універсальний), unilateral (односторонній);
 • bi (два) - biped (двоногий), bipolar (двополярний);
 • trI (трьох) - triangle (трикутник);
 • tetra (чотирьох) -tetrahedral (чотирикутний).

Також універсальними є префікси величин:

 • nano (0.000000001)
 • micro (0.00001)
 • mili (0.001)
 • mono (1)
 • kilo (1000)
 • mega (1 000 000)
 • giga (1 000 000 000)
 • tera (1 000 000 000 000)

Утім, "micro" не обов'язково має передавати конкретне число. Цей самий префікс використовується у звичайній мові для позначення чогось маленького: microchip (мікрочіп). Його протилежність - "macro": macroeconomics (макроекономіка).

Половинка від чогось може вийти при додаванні префікса "semi": semi-final (півфінал), а безліч за допомогою "omni": omnivore (всеїдний), omnipresent (всюдисущий).

Ще за допомогою префікса можна вказати на час дії. Наприклад, "fore" означає "заздалегідь/до": forebears (предки), forecast (прогноз), а "post", навпаки, означає "після": postmodern (постмодерн).

Префікс "ex" зазвичай застосовується до людей, які обіймали якусь посаду в минулому: ex-president (колишній президент). Також в ужиток увійшло слово ex у значенні "колишній хлопець" і "колишня дівчина". Є також "neo", що означає щось нове: neolithic (неоліт) і його антонім "retro": retrograde (ретроградний).

Впізнати за префіксом в англійській можна не тільки час, а ще й місце. Prefix "sub" означає "під". Скажімо, submarine (підводний човен). А ось "peri" натякає на те, що щось знаходиться навколо або скраю від чогось. Periphery - периферія, околиця. Префікс "tele" зі свого боку вказує на наявність відстані: telepath (телепат) або television (телебачення).

Зверніть увагу: У деяких словах префікси стали повноцінною невід'ємною частиною слова.

Суфікси в англійській мові

На відміну від багатьох префіксів, при додаванні до слова суфіксів воно переходить в іншу частину мови. Наприклад, іменник "a faith" (віра) після додавання до нього суфікса "ful" перетворюється на прикметник "faithful" (вірний). При вживанні суфікса "ful" ми надаємо словам такого значення - сповнений певною якістю. Приміром, жахливий (awful) або вдумливий (thoughtful).

Прикметник також може утворюватися і за допомогою "ic/ical" - critical (критичний), "ive" - impressive (вражаючий), "able/ible" - playabe (придатний для гри) та інших. Суфікси able і ible вказують на те, що стосовно предмета можна здійснювати певну дію.

До речі, в англійській є суфікси, які здатні також змінити варіант написання слова. Наприклад, в іменнику "beauty" остання літера "y", але якщо до слова додати суфікс "ful", то перед ним замість "y" уже з'явиться літера "i" і ми отримаємо прикметник "beautiful". Якщо прикметник "possible" доповнити суфіксом "ity", то слово позбавляється останньої літери "e" і ми отримуємо іменник "possibility".

Важливо зазначити, що кожен суфікс відповідає конкретній частині мови. Приміром, слова, що мають закінчення "ish" у всіх випадках є прикметниками, тоді як слова із закінченням "ment" або "ness" - це іменники.

На окрему увагу заслуговує суфікс "ship", оскільки він може мати різні значення:

 • визначає вміння або навички - horsemanship (верхова їзда);
 • ступінь відносин - partnership (партнерство);
 • вказує на посаду, звання - your lordship (ваша світлость).

З "dom" усе простіше - з нього виходить місце або стан: kingdom (королівство), fandom (фендом) і якоюсь мірою навіть Englishdom. Якщо ж додати "ism", то вийде віра або доктрина: pacifism (пацифізм), Hinduism (індуїзм).

Suffix "logy" теж утворює іменники, найчастіше - назви наук. Найбанальніший приклад: biology (біологія).

Слів із частинкою "tion" і "sion" в англійській дуже багато, але їхнє значення легко зрозуміти, адже часто вони перетинаються з російською мовою. Наприклад: illusion (ілюзія) або Constitution (Конституція). Суфікси "ance" та "ence" зустрічаються не рідше. Вони означають стан або ставлення, і теж нерідко перетинаються з російською мовою. Приклади: tolerance (толерантність), indulgence (поблажливість).

За суфіксом "th", можна розпізнати іменники, які визначають показник якості. Наприклад, здоров'я (health), правда (truth), сила (strength).

Значення суфікса "less" зводиться до відсутності певної якості. Наприклад, "helpless" означає безпорадний, "aimless" - безцільний. До слова, суфікс "less" є своєрідною протилежністю вже відомого нам "ful". Це яскраво видно на прикладі слова "hope" (надія): "hopeful human" (сповнена надій людина) і "hopeless human" - безнадійна людина.

Суфікс "free" означає "той, що не містить, без вмісту". Наприклад, "sugar-free" (без цукру), "alcohol-free" (безалкогольне або без вмісту алкоголю). Тут free пишеться через дефіс, а не разом, але самостійним словом від того не стає - це все ще суфікс.

Досить специфічний англійський suffix - "esque". Це щось на кшталт "такий, що нагадує щось", "виконаний певним чином" або "у манері чогось". Приклад: picturesque (мальовничий, образний).

Суфікси "er" і "man" вказують на людину з певною професією або родом діяльності. Приклади: policeman (поліцейський), horseman (вершник), painter (художник), gambler (азартний гравець), runner (бігун). Однак нині дехто вважає слова із суфіксом man неполіткоректними, адже ті визначають стать людини. Замість них пропонується використовувати гендерно-нейтральний суфікс "person". Наприклад: fireperson (пожежник/пожежна), mailman (листоноша, листоноша).

Усі перелічені вище суфікси утворювали іменники, прикметники або дієслова. Є ще одна група - ті, що утворюють прислівники. Таких усього три.

 • Найпоширеніший - "ly". Він перетворює прикметники на прислівники. Наприклад: loud-loudly (гучний-гучно) або mad-madly (божевільний-несамовито).
 • Побачивши на кінці слова "ward/wards", ми зрозуміємо, що йдеться про напрямок: towards (вперед), backwards (назад).
 • І нарешті "wise" означає "по відношенню до". Lengthwise (уздовж, по довжині), clockwise (за годинниковою стрілкою).
Дивіться також: Суфікси в англійській мові

Ми підібрали майже сотню лексичних цеглинок. Скажемо по секрету, навіть зараз ми не розібрали всі англійські префікси та суфікси. Їх ще більше, але в цій статті зібрали найосновніші. Просто ми не стали чіпати частини слів із запозиченої лексики, хімічні, геометричні та інші наукові частини слів.

Чи можна об'єднувати англійські суфікси та префікси

Можна. Англійська - унікальна у своєму роді мова, в якій, використовуючи лише один корінь, можна створювати різні групи слів. Це допускається завдяки можливості використовувати поєднання різних префіксів і суфіксів. Нічого надприродного в цьому немає. У російській мові можна робити те саме.

Ось лише деякі приклади:

 • словотвір для слова "possible" існують такі варіанти - "possibility" (можливість), "impossible" (неможливий) і "impossibility" (неможливість);
 • утворення слів із коренем "agree" може мати такі варіанти: "agree" (погоджуватися), "agreeable" (приємний), "agreement" (згода), "disagree" (не погоджуватися), при цьому можна утворити слово "disagreement" (розбіжність) та інші.

Додавання кількох слів

Ми розібрали вже багато випадків вживання префіксів і суфіксів в англійській. Аби вже залишити тему закінченою, давайте розберемо ще один спосіб словотворення - об'єднання кількох слів в одне. Існує поєднання двох слів "зуби" та "щітка" (toothbrush).

А у випадку, коли в словотворенні відбувається активне застосування кореня, то він може перетворитися на суфікс. У таких ситуаціях досить складно точно визначити, що це - словоскладання чи додавання суфікса. Наведемо кілька прикладів: "людина-павук" (Spiderman), "безалкогольний" (alcohol-free), "вогнестійкий" (fireproof) тощо.

Читай також

ТОП-10 відео для вивчення англійської мови

Висновок

Якщо ви знатимете суфікси і префікси в англійській мові, а також орієнтуватиметеся, в якому контексті їх слід використовувати, ви впевнено та без особливих зусиль розумітимете сенс більшості англійських слів. І це чудово!

Залишилося все вивчити та відпрацювати на практиці. Радимо для кращого запам'ятовування зробити таблицю з англійськими суфіксами, написавши по 3-5 своїх прикладів на кожну приставку та суфікс. Можна навіть у коментарях під цією статтею.

Онлайн курси англійської мови від Englishdom - ваш найкращий компаньйон у вивченні суфіксів та префіксів в англійській. Навчайтесь легко та ефективно, розкривайте нові можливості володіння мовою. Англійська – ваш ключ до свободи вибору.

Englishdom #надихаємовивчити